Dự án của công ty bạn đặc biệt ? Hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Hãy chia sẻ thông tin chi tiết với chúng tôi, chuyên gia SOA sẽ liên hệ lại với công ty bạn để trao đổi trực tiếp!

"*" indicates required fields

Newsletter
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sắp hoàn thành rồi!Hoàn thành bước cuối cùng để tham gia vào cuộc hành trình của chúng tôi:

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ứng tuyển vị trí

"*" indicates required fields

Hidden
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. file size: 2 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Điều khoản sử dụng trang web

Chào mừng đến với trang web của Source of Asia. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, công ty bạn xác nhận chấp nhận các điều khoản sử dụng và đồng ý tuân thủ chúng. Nếu công ty bạn không đồng ý với các điều khoản này, công ty bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi.

Thuật ngữ ‘Source of Asia’ hoặc ‘chúng tôi’ dùng để chỉ chủ sở hữu của trang web có văn phòng đăng kí tại địa chỉ số 1904-5, 135 Trung tâm Thương mại Bonham Strand, 135 Bonham Strand, Sheung Wan, Hồng Kông. Thuật ngữ ‘công ty bạn’ đề cập đến người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi.

Bản quyền

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web của chúng tôi và trong tài liệu được xuất bản trên. Những sản phẩm này được luật bản quyền và các hiệp ước trên thế giới bảo vệ. Tất cả các quyền đó được lưu lại.

Công ty bạn có thể tải xuống và in các phần trích dẫn của bất cứ trang nào trên web của chúng tôi để sử dụng cho mục đích cá nhân hay để thu hút các cá nhân hoặc tổ chức khác quan tâm đến nội dung trên web của chúng tôi.

Công ty bạn không được phép sửa đổi theo bất kỳ hình thức nào đối với nội dung đã in ra giấy hay tải về, và không được phép sử dụng tách rời bất kỳ hình minh họa, chuỗi video hoặc âm thanh nào với nội dung đi kèm với nó.

Tư cách tác giả của chúng tôi (hay của bất kỳ cộng tác viên nào) đối với nội dung trên trang web của chúng tôi phải luôn được công nhận.

Công ty bạn không được sử dụng bất kỳ phần nội dung nào trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản từ phía chúng tôi.

Dịch vụ của bên thứ ba

Trang web có thể bao gồm các đường link liên kết đến các trang web, ứng dụng và nền tảng khác (gọi là “Trang web liên kết”).

Công ty không kiểm soát các trang được liên kết và sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như tài liệu của các trang liên kết. Công ty gợi ý những liên kết này cho công ty bạn để đa dạng chức năng hoặc dịch vụ trên web.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý nhất định

Thông tin có sẵn trên trang web có thể có lỗi đánh máy hoặc không chính xác. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những lỗi hay sai sót này.

Công ty không cam kết về tính sẵn có, độ chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp và kịp thời của nội dung và các dịch vụ có sẵn trên trang web. Trong giới hạn cho phép tối đa của luật hiện hành, tất cả nội dung và dịch vụ được cung cấp trên web theo nguyên tắc “nguyên trạng”. Công ty từ chối tất cả các bảo đảm và điều kiện liên quan đến nội dung và dịch vụ này, bao gồm các bảo đảm và quy định về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích nhất định.

Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, áp dụng cho tất cả các trường hợp, công ty chúng tôi (công ty) sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào gây thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay có hậu quả đặc biệt, bao gồm các thiệt hại do mất quyền lợi, dữ liệu hay lợi nhuận khi kết nối hoặc sử dụng các nội dung, tài nguyên, dịch vụ hay tiện ích trên web của chúng tôi dù vì bất kỳ lý do gì.

Nếu việc loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại, dù là do vô tình hay cố ý, bị cấm trong một vài trường hợp cụ thể, thì việc loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý sẽ không áp dụng cho công ty bạn.

Thông tin liên lạc

Chúng tôi hoan nghênh nhận xét hoặc câu hỏi của công ty bạn về các điều khoản của chúng tôi. Công ty bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ có sẵn trên trang web.