Dự án của công ty bạn đặc biệt ? Hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Hãy chia sẻ thông tin chi tiết với chúng tôi, chuyên gia SOA sẽ liên hệ lại với công ty bạn để trao đổi trực tiếp!

"*" indicates required fields

Newsletter
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sắp hoàn thành rồi!Hoàn thành bước cuối cùng để tham gia vào cuộc hành trình của chúng tôi:

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ứng tuyển vị trí

"*" indicates required fields

Hidden
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. file size: 2 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Source of Asia cùng BW Industrial, Thúc Đẩy Hợp Tác và Cơ Hội Kinh Doanh

Trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế đang biến đổi, việc xây dựng mối quan hệ và khám phá cơ hội là quan trọng để phát triển và mở rộng. Bà Trà Lê – Giám Đốc Mở Rộng Thị Trường của SOA, vừa thực hiện cùng với khách hàng của chúng tôi – BW Industrial, một chuyến công tác kinh doanh kéo dài hai tuần trên khắp châu Âu

Khám Phá Đất Nước Châu Âu: Từ Bercy đến Hyhavn

Trong suốt chuyến đi công tác Bercy đến Hyhavn, bà Trà Lê nhiệt tình tham gia vào nhiều hội thảo và triển lãm thương mại, tích cực chia sẻ kiến thức và trao đổi ý tưởng với đối tượng đa dạng. Đáng chú ý, bà đã đóng vai trò quan trọng tại “Atelier ASEAN Workshop – Focus on Vietnam,” một sự kiện hợp tác do Trung Tâm Thương Mại Thế Giới Rennes Bretagne, kết hợp với BPGO, mạng lưới Globallians, FER MET ALU và SPACE tổ chức.

Tại hội thảo này, bà đã trình bày về chiến lược China+1 và sự cần thiết của việc di dời sản xuất công nghiệp, nhấn mạnh tính liên quan của nó. Sự tham gia của bà trong nhiều sự kiện nhằm tôn vinh những gì SOA mang lại trong khi thiết lập mối quan hệ với đối tác tiềm năng. Những hoạt động này đã làm nổi bật mục tiêu trung tâm của nhiệm vụ của bà: tương tác với khách hàng và khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ với đối tác mới và khám phá thị trường châu Âu đang biến động.

Xây Dựng Mối Quan Hệ

Bà Trà Lê thực hiện tham quan các cơ sở, thu thập thông tin trực tiếp về đối tác tiềm năng và hoạt động của họ cũng như xây dựng các mối quan hệ. Sự hỗ trợ từ mạng lưới địa phương đã có giá trị quý báu, giúp giới thiệu đối tác kinh doanh chính và tăng cường tiềm năng hợp tác trong tương lai.

business trip to europe
Source of Asia và BW Industrial: Khám Phá Cơ Hội Kinh Doanh và Hợp Tác Quốc Tế
Source of Asia và BW Industrial: Khám Phá Cơ Hội Kinh Doanh và Hợp Tác Quốc Tế
Source of Asia và BW Industrial: Khám Phá Cơ Hội Kinh Doanh và Hợp Tác Quốc Tế
Source of Asia và BW Industrial: Khám Phá Cơ Hội Kinh Doanh và Hợp Tác Quốc Tế
Source of Asia và BW Industrial: Khám Phá Cơ Hội Kinh Doanh và Hợp Tác Quốc Tế
Source of Asia và BW Industrial: Khám Phá Cơ Hội Kinh Doanh và Hợp Tác Quốc Tế
Source of Asia và BW Industrial: Khám Phá Cơ Hội Kinh Doanh và Hợp Tác Quốc Tế
Source of Asia và BW Industrial: Khám Phá Cơ Hội Kinh Doanh và Hợp Tác Quốc Tế

Chuyến đi đã đặt nền móng cho sự hợp tác mạnh mẽ giữa Việt Nam châu Âu. Tại Source of Asia (SOA), đội ngũ tận tâm của chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong dự án của bạn, ở Việt Nam, cùng Việt Nam hoặc từ Việt Nam, khi chúng ta cùng nhau thúc đẩy kinh doanh của bạn đi đến thành công quốc tế. Hãy cùng nhau tạo dựng tương lai nơi sự đổi mới, hợp tác sự phát triển trị vị.