Dự án của công ty bạn đặc biệt ? Hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Hãy chia sẻ thông tin chi tiết với chúng tôi, chuyên gia SOA sẽ liên hệ lại với công ty bạn để trao đổi trực tiếp!

"*" indicates required fields

Newsletter
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sắp hoàn thành rồi!Hoàn thành bước cuối cùng để tham gia vào cuộc hành trình của chúng tôi:

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ứng tuyển vị trí

"*" indicates required fields

Hidden
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. file size: 2 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Để hỗ trợ Legrand, một chuyên gia toàn cầu về cơ sở hạ tầng điện và kỹ thuật số tòa nhà, trong việc xác định và bắt đầu thảo luận với các công ty tiềm năng tại Việt Nam cho việc mở rộng kinh doanh. Điều này bao gồm thu thập dữ liệu thị trường, đánh giá các mục tiêu tiềm năng, tiếp cận các công ty trong danh sách rút gọn, đánh giá sự quan tâm của họ và tạo điều kiện giới thiệu với đội ngũ tài chính của Legrand để đàm phán và thẩm định. 

Bối Cảnh Dự Án: 

Legrand đã sử dụng dịch vụ của Source of Asia (SOA) để khám phá các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, nhằm mở rộng sự hiện diện trong thị trường cơ sở hạ tầng điện và kỹ thuật số tòa nhà trong khu vực. 

Giải Pháp: 

Chúng tôi đã sử dụng một phương pháp tiếp cận có hệ thống để đáp ứng yêu cầu của Legrand: 

  • Nghiên Cứu và Đánh Giá Thị Trường: Chúng tôi thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau và chuyên gia thị trường để lập danh sách 10-15 mục tiêu tiềm năng tại Việt Nam, đảm bảo phù hợp với tiêu chí của Legrand. Thông qua phân tích, chúng tôi đã chọn lọc được danh sách rút gọn gồm 4 công ty hứa hẹn đáp ứng các mục tiêu chiến lược và tiêu chuẩn hoạt động của Legrand.
  • Tiếp Cận và Giao Tiếp: Sau khi xác thực, chúng tôi bắt đầu thảo luận với từng mục tiêu trong danh sách rút gọn, trình bày sự quan tâm của Legrand trong các cơ hội kinh doanh tiềm năng và đánh giá sự tiếp nhận của họ.
  • Đánh Giá và Giới Thiệu: Chúng tôi đánh giá sự quan tâm của các công ty trong danh sách rút gọn trong việc tiến xa hơn với Legrand, tạo điều kiện giới thiệu với đội ngũ tài chính của Legrand để thảo luận chi tiết.
  • Theo Dõi và Đàm Phán: Chúng tôi duy trì liên lạc chủ động với các mục tiêu trong danh sách rút gọn, tạo điều kiện cho quá trình đàm phán và hỗ trợ Legrand trong suốt các giai đoạn thẩm định. 

Kết Quả: 

Nỗ lực của chúng tôi đã mang lại tiến triển đáng kể: 

  • Chúng tôi đã cung cấp cho Legrand những thông tin quý giá về cảnh quan thị trường Việt Nam, xác định được 4 mục tiêu đủ tiêu chuẩn cho sự hợp tác tiềm năng. 
  • Một trong những công ty trong danh sách  tham gia thảo luận với Legrand, cho thấy triển vọng hứa hẹn cho sự hợp tác thành công. 

Tổng thể, phương pháp tiếp cận tùy chỉnh của chúng tôi đã định vị Legrand cho các cơ hội tăng trưởng chiến lược trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện và kỹ thuật số tòa nhà tại Việt Nam, thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ các sáng kiến mở rộng của họ.

Soa's Bud Team

Tạo dựng và dẫn dắt quan hệ đối tác là trọng tâm chiến lược phát triển của chúng tôi ở Đông Nam Á.

Gặp gỡ đội ngũ SOA

Chúng tôi có thể đồng thời giải quyết các yêu cầu đột xuất và khẩn cấp.

Thảo luận cùng chuyên gia của SOA