Dự án của công ty bạn đặc biệt ? Hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Hãy chia sẻ thông tin chi tiết với chúng tôi, chuyên gia SOA sẽ liên hệ lại với công ty bạn để trao đổi trực tiếp!

"*" indicates required fields

Newsletter
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sắp hoàn thành rồi!Hoàn thành bước cuối cùng để tham gia vào cuộc hành trình của chúng tôi:

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ứng tuyển vị trí

"*" indicates required fields

Hidden
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, Max. file size: 2 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Mục tiêu:  Nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng của EXPONDO ở Đông Nam Á bằng cách xác định các nhà cung cấp tiềm năng và tiến hành kiểm toán các nhà máy để đảm bảo chúng phù hợp với nhu cầu của EXPONDO.

Bối cảnh dự án:

EXPONDO là công ty Thương mại điện tử hàng đầu dành cho các chuyên gia với chuỗi cung ứng độc đáo và rủi ro ở Trung Quốc. Để giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa nguồn cung ứng, họ đã tìm cách khám phá các lựa chọn thay thế ở Đông Nam Á. Trọng tâm là thương mại điện tử máy móc & thiết bị gia dụng, thiết bị phục vụ ăn uống và thiết bị ô tô.

Các giải pháp:

Trong suốt một năm, chúng tôi đã triển khai một dự án toàn diện với bốn bước chính:

  1. Nghiên cứu thị trường và ngành:

Tiến hành phân tích chuyên sâu về thị trường để xác định các thị trường tiềm năng ở Đông Nam Á. Điều này liên quan đến việc nghiên cứu động lực của chuỗi cung ứng, đánh giá khả năng sản xuất trong khu vực và xác định các công ty chủ chốt trong ngành.

2. Đánh giá nhà cung cấp:

Tạo một danh sách dài các nhà cung cấp tiềm năng dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường. Bắt đầu quy trình yêu cầu thông tin (RFI) và yêu cầu báo giá (RFQ) để thu hẹp danh sách và xác định các nhà cung cấp phù hợp nhất.

Đàm phán giá để giúp Expondo hiểu được sự chia nhỏ chi phí.

3. Kiểm toán nhà máy:

Tiến hành kiểm toán kỹ lưỡng các nhà máy của 20 nhà cung cấp tiềm năng hàng đầu. Đánh giá quy trình sản xuất, các biện pháp kiểm soát chất lượng và năng lực sản xuất để xác định sự phù hợp của chúng đối với nhu cầu của EXPONDO.

Kết quả:

  • Đã xác định được 150 nhà cung cấp tiềm năng thông qua nghiên cứu thị trường và ngành.
  • Tham gia vào quy trình RFI/RFQ với 40 nhà cung cấp.
  • Tiến hành các chuyến thăm và đánh giá nhà máy với 20 nhà cung cấp, lựa chọn những nhà cung cấp triển vọng nhất dựa trên quy trình đánh giá.

Các nhà cung cấp này được xác định là có triển vọng nhất dựa trên quy trình kiểm toán của chúng tôi và được coi là phù hợp với nhu cầu của EXPONDO. Với việc xác định được các nhà cung cấp thay thế này, EXPONDO đã có thể đa dạng hóa thành công chuỗi cung ứng của họ, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính liên tục của hoạt động.

Soa's Bud Team

Tạo dựng và dẫn dắt quan hệ đối tác là trọng tâm chiến lược phát triển của chúng tôi ở Đông Nam Á.

Gặp gỡ đội ngũ SOA

Chúng tôi có thể đồng thời giải quyết các yêu cầu đột xuất và khẩn cấp.

Thảo luận cùng chuyên gia của SOA